Uitnodiging

Samen met u willen we de energietransitie in Dijk en Waard versnellen. De opstartende coöperatieve vereniging Dijk en Waard is van, voor en dóór bewoners uit onze gemeente. Wilt u – op wat voor manier dan ook – bijdragen aan dit duurzame initiatief zonder winstoogmerk? Kom dan naar:

Kennismakingsbijeenkomst

Duurzame energiecoöperatie “Dijk en Waard u.a.”

Woensdag 5 april 2023

20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 u)

Buurthuis De Deel,

Jan Glijnisweg 43

1703 RK Heerhugowaard.

Onder het genot van een kopje koffie of thee wisselen we graag met u van gedachten over enkele actuele energiethema’s. Na het officiële gedeelte is er nog tijd om na te praten aan de bar.

Programma

  • Voorstellen nieuwe energiecoöperatie:
  • Vier thematafels met tafelleiders:
  1. Woning verduurzaming
  2. Collectief zon op dak
  3. Buurtwarmte/coöperatieve warmte
  4. Zon op land/wind op land.
  • Conclusies en afsluiting

Nazit aan de bar/

Uw aanwezigheid en inbreng worden zeer op prijs gesteld.

De energietransitie doen we samen!

Met vriendelijke groet,

Bestuur (Oprichtingsbestuur?)

Peter Oudhuis, Frans Wetsteyn, Piet Glas, Klaas Zwart

Ga naar kennismakingsbijeenkomst om uw deelname kenbaar te maken